קיצורי דרך

במהלך שלבי העבודה תגלו שפעולות מסורבלות המתבצעות באמצעות העכבר יתבצעו במהירות באמצעות קיצורי הדרך של המקלדת, לפניכם אוסף קיצורי הדרך החשובים והיעילים ביותר.
קיצורי הדרך יפעלו רק במידה ושפת ההקלדה במערכת ההפעלה מוגדרת לשפה האנגלית.

קיצורי הדרך של תפריט האודיו

התאמת הפיידים לאזור שסומן. המקש A.
ביצוע Crossfade.
המקש X.

קיצורי הדרך של תפריט ה Devices

פתיחת שולחן הבקרה. המקש F3.
פתיחת חלון הוידיאו. המקש F8.
פתיחת חלון ה Vst Connections.
המקש F4.
פתיחת ארון כלי הנגינה הוירטואליים. המקש F11.
פתיחת מד המשאבים. המקש F12.

קיצורי הדרך של תפריט ה Edit

עדכון המסך ביחס לסמן הראשי Autoscroll. המקש F.
העתקה. המקש C תוך החזקת ה Ctrl.
גזירה. המקש X תוך החזקת ה Ctrl.
הדבקה. המקש V תוך החזקת ה Ctrl.
הדבקה במיקום הזמן המקורי. המקש V תוך החזקת ה Alt.
מחיקה. המקש Del.
ביצוע שיכפול Duplicate. המקש D תוך החזקת ה Ctrl.
ביצוע מס' שכפולים Repeat. המקש K תוך החזקת ה Ctrl.
חימוש ערוץ נבחר להקלטה. המקש R.
השתקת ערוץ נבחר. המקש M.
השתקה וביטול השתקת Event נבחר. המקש M תוך החזקת ה Alt.
ביצוע פעולת Undo.
המקש Z תוך החזקת ה Ctrl.
ביצוע פעולת Redo. המקש Z תוך החזקת ה Ctrl וה Shift.
בחירת הכל Select All.
המקש A תוך החזקת ה Ctrl.
הפעלה וביטול מצב ה Snap. המקש J.
הפעלה וביטול לחצן ה Solo בערוץ נבחר. המקש S.
ביצוע חיתוך בנקודת הסמן הראשי. המקש X תוך החזקת ה Alt.

קיצורי הדרך של תפריט ה File

סגירת פרויקט. המקש W תוך החזקת ה Ctrl.
פתיחת פרויקט חדש. המקש N תוך החזקת ה Ctrl.
פתיחת פרויקט קיים. המקש O תוך החזקת ה Ctrl.
יציאה מהתוכנה. המקש Q תוך החזקת ה Ctrl.
שמירה. המקש S תוך החזקת ה Ctrl.
שמירה בשם. המקש S תוך החזקת ה Ctrl וה Shift.

קיצור הדרך של תפריט ה MIDI

ביצוע פעולת כימות/Quantize. המקש Q.

קיצורי הדרך של תפריט ה Project

פתיחת חלון הסמנים.
המקש M תוך החזקת ה Ctrl.
פתיחת ערוץ הטמפו/Tempo Track. המקש T תוך החזקת ה Ctrl.
פתיחת חלון ה Pool. המקש P תוך החזקת ה Ctrl.
פתיחת חלון הגדרות הפרויקט. המקש S תוך החזקת ה Shift.

קיצורי הדרך של כלי העבודה

כלי הבחירה. המקש 1 במספרי המקלדת העליונים.
כלי בחירת האזור. המקש 2 במספרי המקלדת העליונים.
המספריים.
המקש 3 במספרי המקלדת העליונים.
הדבק. המקש 4 במספרי המקלדת העליונים.
המחק. המקש 5 במספרי המקלדת העליונים.
זכוכית המגדלת. המקש 6 במספרי המקלדת העליונים.
כלי ההשתקה.
המקש 7 במספרי המקלדת העליונים.
העיפרון.
המקש 8 במספרי המקלדת העליונים.
כלי הנגינה. המקש 9 במספרי המקלדת העליונים.

קיצורי הדרך של תפריט ויחידת ה Transport

הצגה והעלמת יחידת ה Transport. המקש F2.
נגן. המקש Enter במספרי המקלדת הימניים.
עצור. המקש 0 במספרי המקלדת הימניים.
נגן או עצור לחילופין. מקש הרווח/Space.
הקלטה. המקש * כוכבית במספרי המקלדת הימניים.
ריצה קדימה. המקש + במספרי המקלדת הימניים.
ריצה מהירה קדימה. המקש + במספרי המקלדת הימניים תוך החזקת מקש ה Shift.
ריצה אחורנית.
המקש - במספרי המקלדת הימניים.
ריצה מהירה אחורנית.
המקש - במספרי המקלדת הימניים תוך החזקת מקש ה Shift.
חזרה מהירה לנקודת ההתחלה. המקש . נקודה במספרי המקלדת הימניים.
ביצוע Punch In אוטומטי המקש I.
ביצוע Punch Out אוטומטי
המקש O.
הפעלת מצב נגינה בלולאה. המקש / במספרי המקלדת הימניים.
הפעלת המטרונום. המקש C.
הפעלת מצב סנכרון. המקש T.
העברת מיקום הסמן השמאלי למיקום הסמן הראשי. המקש 1 במספרי המקלדת הימניים תוך החזקת מקש ה Ctrl.
העברת מיקום הסמן הימני למיקום הסמן הראשי. המקש 2 במספרי המקלדת הימניים תוך החזקת מקש ה Ctrl.
שמירה בזיכרון של מיקום הסמן ב Markers 3-9. המקשים 3-9 במספרי המקלדת הימניים תוך החזקת מקש ה Ctrl.
העברת הסמן הראשי למיקום הסמן השמאלי. 
המקש 1 במספרי המקלדת הימניים.
העברת הסמן הראשי למיקום הסמן הימני.
המקש 2 במספרי המקלדת הימניים.
העברת הסמן הראשי למיקום Markers 3-9. המקשים 3-9 במספרי המקלדת הימניים.
העברת הסמן הראשי לתחילת ה Event הנבחר.
המקש L.
העברת הסמן הימני והשמאלי מצדדיו של ה Event הנבחר. המקש P.

קיצורי הדרך לביצוע פעולת ה Zoom

ביצוע Zoom In על הציר האופקי. המקש H.
ביצוע Zoom Out על הציר האופקי.
המקש G.
המספריים. המקש 3 במספרי המקלדת העליונים.
הדבק. המקש 4 במספרי המקלדת העליונים.
המחק.
המקש 5 במספרי המקלדת העליונים.
זכוכית המגדלת. המקש 6 במספרי המקלדת העליונים.
כלי ההשתקה. המקש 7 במספרי המקלדת העליונים.
העיפרון. המקש 8 במספרי המקלדת העליונים.
כלי הנגינה. המקש 9 במספרי המקלדת העליונים.

קיצורי הדרך לביצוע פעולות המקרו

ביצוע פעולת Bounce של Events נבחרים. המקש B תוך החזקת מקשי ה Ctrl וה Shift.
ייצוא אזור הבחירה בערוצים נבחרים. 
המקש T תוך החזקת מקשי ה Ctrl וה Shift.
ביצוע פעולת "הקפאה" לכלי נגינה וירטואליים. המקש R תוך החזקת מקשי ה Ctrl וה Shift.
דילוג על אזור הבחירה בזמן נגינה. המקש Enter תוך כדי החזקת מקש ה Ctrl.


למידע נוסף לגבי תכונות מערכת שלא נסקרו כאן ניתן להגיע באמצעות תפריט ה Help: