תפריט File

נעבור לתפריטי התוכנה השונים, נתחיל בתפריט ה FILE:
פתיחת פרויקט

פתיחת פרויקט מתבצעת תוך הגדרת תיקיית היעד לכל הקבצים שייווצרו בפרויקט, אם ברצונכם לפתוח תיקייה שאינה תלויה בפרויקט, כך שתוכלו לגשת אליה ללא חשש גם מתוך פרויקטים אחרים כמו לדוג' ספריית אפקטים לעבודת פוסט, בחרו באפשרות New Library.

ייבוא קבצים

אפשרויות ייבוא הקבצים גדלו, כעת ניתן לייבא את קובץ האודיו מתוך סרטון וידיאו וכן לייבא קבצים בפורמט OMF-Open Media Framework Interchange כך ניתן להעביר פרויקטים מתוכנה כמו Pro Tools ל Cubase וכו', בנוסף ניתן לייבא כעת ערוצים שיוצאו מפרויקט שבוצע בCubase SX  או Nuendo וכן מידע מפת Tempo מפרויקט אחר.
לא ניתן לייבא את ערוצי האודיו של קובץ וידיאו בתקן MPEG.

ייצוא קבצים

אפשרויות הייצוא השתפרו וכעת ניתן לייצא קבצי OMF בנוסף לקבציי האודיו וה MIDI הרגילים, כמו כן ניתן לבצע ייצוא של ערוצים נבחרים לשימוש בפרויקט אחר וכן את מפת ה Tempo.

החלפת פס הקול לקובץ וידיאו

ניתן כעת לחבר קובץ אודיו לקובץ וידיאו באמצעות התוכנה, לאחר שייצאנו מיקס לסרט ניתן לבחור את האפשרות Replace Audio In Video File אז תפתח חלונית דיאלוג שתאפשר לנו לאתר את הסרט ומיד אחר כך חלונית שתאפשר לנו לבחור את קובץ האודיו שברצונו לצרף, קובץ האודיו הקודם שהיה בסרט יוחלף.

חלון ה Preferences

חלון ה Preferences הוא מהחשובים והבלתי מובנים בתוכנה, באמצעותו נוכל לשנות את רוב הגדרות התפעול של התוכנה, כמו כן רוב "ההתנהגויות המוזרות" יופיעו בשל ביצוע בחירות שגויות בחלון זה.

Appearance

נפתח באפשרות הבחירה Appearance כאן ניתן להשפיע על הגדרות כל אפשרויות התצוגה של התוכנה מבחינת הגוון ועומק הצבע:

לאחר ששיניתם את צבעי התצוגה של הפריטים הנדרשים באפשרותכם לשמור את השינויים בזיכרון כ Preset. בכל מקרה שבו תרצו לחזור להגדרות המקוריות של התוכנה, בחרו באפשרות Default במסך המתאים.

בכדי להפעיל את השינויים שביצעתם עליכם ללחוץ על כפתור ה Apply או לאשר בכפתור ה OK.

Editing

אפשרויות הגדרות העריכה בתוכנה:


האפשרות Automation Follows Events תגרום להעתקת מידע האוטומציה עם ה Events המועתקים או המועברים למקומם החדש.
אם במיקומו החדש של ה Event כבר נכתבה אוטומציה היא תכתב מחדש בהתאם לנתוני ה Event החדש, הדבר מאפשר לכתוב אוטומציה ל Event מבלי להתייחס לציר הזמן.

אפשרויות הנעילה של ה Events

כפתור הנעילה ע"ג ערוצי האודיו   ימנע מאתנו לבצע פעולות עריכה שונות בהתאם לקביעות שביצענו במסך ה Editing:
-    האפשרות Position תמנע מאתנו את האפשרות להזיז את ה Event.
-    האפשרות Size תמנע מאתנו את האפשרות לשנות את הגבולות של ה Event.
-    האפשרות Other תמנע מאתנו לבצע פעולות עריכה במצב Off Line (אפשרויות ה Process בתפריט ה Audio) וכן לשנות את העוצמה והפיידים של ה Events.
-    כל שאר האפשרויות הינן שילובים של שלושת האפשרויות הנ"ל.

כפתור הנעילה ע"ג ערוצי ה MIDI   ימנע מאתנו את האפשרות להיכנס לתוך חלונות העריכה של התוכנה, עם זאת עדיין ניתן לבצע פעולות Quantize כרגיל.

 

אפשרות ה Audio בתפריט ה Editing

קביעת ההתניות לביצוע עיבוד צליל במצב Off Line

נניח שלקחנו קטע אודיו כלשהו, לדוג' לולאת קצב ושכפלנו אותה לאורך שיר שלם, אם נחליט לבצע עיבוד צליל על אחת הלולאות, התהליך יתבצע בהתאם לאחת האפשרויות הבאות:

1.    Open Option Dialog – יפתח חלון שדרכו נוכל להחליט באיזו ברירת מחדל יתבצע עיבוד הצליל.
2.    Assume New Version – יבצע את עיבוד הצליל ע"ג הלולאה הנבחרת בלבד ללא פגיעה בלולאה המקורית, כתוצאה מכך הלולאה הנבחרת בשיר תשתנה ואילו כל האחרות שלפניה ואחריה יישארו ללא שינוי.
3.    Assume Skipping – יתבצע עיבוד צליל על הלולאה המקורית ולכן יושפעו כל הלולאות שפרוסות בשיר.


השימוש באפשרות Close Gaps, נוצרה בכדי להתגבר על המרווחים הנוצרים כתוצאה מהורדתTempo  מוגזמת לקבציי REX, מאחר וקבצים אלו אמורים להיות בעלי עדיפות קצבית ניתן לבחור אופציית מתיחה אחרת, לדוג' MPEX 2 כברירת מחדל של המערכת, ובכל פעם שנשתמש באפשרות ה Close Gaps, המתיחה של האודיו תתבצע אוטומטית עם האפשרות Drum Algorithm.

אלגוריתם הדחיסה הטוב ביותר ולכן גם האיטי ביותר הוא ה MPEX 2, עבודה במצב Standard היא שילוב בין איכות ומהירות, עבודה במצב Drum משמשת בעיקר לביצוע מתיחה וכיווץ של תפקידי תופים, אפשרות הדחיסה האחרונה Realtime היא זו המשמשת אותנו בביצוע עבודה עם כלי ה Warp Sample ואשר מאפשרת מתיחה וכיווץ בזמן אמת ל Audio Events שנמצאים ב Musical Mode.

אפשרויות ה Controls בתפריט ה Editing

צורת תפעול כפתורי התוכנה ותיבות הטקסט תתבצע בהתאם להגדרות החלון הבא:


האפשרות הראשונה מתייחסת לכפתורים שתנועתם סיבובית, במצבים Circular ו Relative circular תצטרכו לסובב את העכבר בכיוון התנועה הרצוי עד לעדכון ערך הכפתור הרצוי, במצב Linear תצטרכו להזיז את העכבר לכיוון מעלה להעלאת הערך ולמטה להורדת הערך של הכפתור.

האפשרות השנייה מתייחסת לזחלנים/ה Faders בתוכנה, במצב Jump לחיצה עם העכבר בנקודה כלשהי בציר התנועה של הזחלן תקפיץ אותו למקומו החדש, במצב Touch עליכם לגעת בזחלן ולגרור אותו למקומו החדש, במצב Ramp החזקת העכבר באזור הזחלן תגרום להתקדמות איטית שלו לכיוון הסמן ובמצב Relative לחיצה עם העכבר בנקודה כלשהי בציר התנועה של הזחלן תזיז אותו באופן יחסי לתזוזת העכבר וללא קשר למיקום הלחיצה.

האפשרות השלישית מתייחסת לתיבות המכילות את הערכים המספריים של מצב הכפתורים.
במצב Text Input on Left Click תתאפשר בחירת הערך ע"י העכבר השמאלי ועדכונו ע"י הכנסת ערך חדש במקלדת.
במצב Increment/Decrement On Left/Right click בכל לחיצה עם העכבר השמאלי ננמיך את הערך המופיע בתיבה ובהתאם כל לחיצה על העכבר הימני תגרום להגברת הערך.
במצב האחרון Increment/Decrement on Left Click & Drag  לחיצה עם העכבר השמאלי וגרירה כלפי מעלה תגרום להגבר ואילו לחיצה וגרירה כלפי מטה תגרום להחסרה.

אפשרויות ה Tool Modifiers בתפריט ה Editing

החלון הבא יאפשר לנו להחליף את המקשים שעובדים בשיתוף עם כלי העבודה:

 

Event Display

בקבוצת המסכים הבאה נוכל לשנות את אפשרויות התצוגה של ה Events:

 

Event Display - Audio

כאן נוכל לבחור את תצורת התצוגה של גלי הקול המוקלטים:Event Display - MIDI

כאן נגדיר את אפשרויות התצוגה של ה MIDI Events:

Event Display – MarkersEvent Display –RulersEvent Display - Video

אפשרויות תצוגת הוידיאו בחלון הראשי:

 

General

הגדרות כלליות:


בהפעלת השמירה האוטומטית יגובה הפרויקט תחת שם הפרויקט, מלווה במספור השמירה ובסיומת נקודה BAK. לדוג' Typhoon01.BAK המספור הכרחי בכדי לבצע מס' גיבויים לאותו פרויקט מבלי למחוק את הקודמים.

ניתן להגדיר מראש בחלונית ה  On Startupשהתוכנה תפתח תמיד בפרויקט האחרון שעבדתם עליו, הדבר יעיל מאוד אם אתם עובדים על פרויקט אחד לאורך תקופה ארוכה.

MIDI

הגדרות ברירת המחדל ל MIDI:


אפשרויות ה Reset חשובות ביותר שכן בהתאם לשיטת העברת הנתונים ב MIDI תו שנלחץ Note On ימשיך לנגן כל זמן שלא קיבל פקודת Note Off.
בהתאם קיימת אפשרות שבשל טעות בהגדרת הגבולות של הPart  לתווים מסוימים יחסר מידע ה MIDI Note Off והתוצאה תהיה שתווים אלו ימשיכו לנגן גם מחוץ ל Part שלהם ויצרו בלאגן.

אפשרויות ה Chase Events

תפריט ה Chase Events מיועד לקבוע אילו פרמטרים אמורים להתעדכן בזמן קפיצה ממקום למקום בשיר ולא בנגינה רציפה בכלי הנגינה המחוברים.
לדוג' נניח שהתחלנו שיר כשבערוץ MIDI 1 מנגן פסנתר ואילו בפזמון מועבר מידע Program Change כך שבאותו ערוץ נעבור לנגן תפקיד של כינורות, כשנחזור אחורנית לאמצע הבית תפקיד הפסנתר ינוגן בצליל כינורות.
ה MIDI Chase Events אמור להתגבר על הבעיה ולבצע עדכון לצליל הפסנתר תוך כדי הקפיצה.

MIDI File

תפריט ה MIDI הבא נועד לקבוע כיצד נייבא ונייצא קבצי MIDI:

ניתן להוסיף חלק מהמידע הקיים באינספקטור וכן את האוטומציה למידע MIDI שיתווסף לקובץ שנייצא.

Export Resolution

רזולוציית הייצוא תקבע את כמות הנתונים שיכולה להיכנס בתוך רבע מוסיקאלי אחד, הסקאלה היא בין 20-960, ככל שנעבוד ברזולוציה גבוהה יותר, תתאפשר רמת דיוק רבה יותר בהמשך בעריכה, אם זאת לא כל סיקוונסר יצליח להתמודד עם רמת רזולוציה גבוהה.

Import Controller as Automation Tracks

בחירה באפשרות זו תגרום להמרת כל מידע ה MIDI Controller Events לערוצי אוטומציה רגילים ע"ג ערוץ ה MIDI.

Ignore Mastertrack Events on Merge

בזמן ייבוא קובץ MIDI לתוך פרויקט קיים, אפשרות זו תגרום להתעלמות ממידע הקצב שע"ג הקובץ המיובא, לפיכך הקובץ החדש ינגן בהתאם לקצב המקורי שהוגדר בפרויקט.

MIDI Filter

ניתן להפעיל מסנן/Filter גם על המידע המוקלט וגם על המידע המועבר דרך ה MIDI Thru, בחירה בחלק התחתון של מסך זה בערוץ MIDI כלשהו תמנע הקלטת מידע נבחר מהמקלדת למערכת.

Record

תפריט ההקלטה:

הקלטה ע"ג ערוץ אודיו

מאחר ומערכת ההקלטה שלנו היא אסינכרונית, כלומר המידע אינו נאגר בפועל בזמן ההקלטה, התוכנה שומרת אוטומטית את המידע שנכנס לערוץ שחומש, לפני הלחיצה על כפתור ה Record, כלומר בכל הקלטה קיים זנב מידע חבוי שמתחיל מצידו השמאלי של גבול ה Audio Event ואורכו נקבע בתפריט המשנה VST Audiobay שבתפריט ה Device Setup באפשרות Expert:


זהו מצב עבודה מצוין לביצוע תיקונים ב Punch In שכן אם פספסתם בשבריר שנייה את נקודת הכניסה להקלטה, המידע שכביכול נעלם, קיים בתחילת ה Audio Event, כל שעליכם לעשות בכדי לגלות אותו הוא לגרור את הידית השמאלית התחתונה שמאלה ולהגדיל את ה Event עד לחשיפת המידע הדרוש.

הקלטה ע"ג ערוץ MIDI

ניתן להפעיל מצב עבודה דומה גם בערוצי ה MIDI, הכניסו את פרק הזמן הרצוי במילישניות, לשמירה לפני הלחיצה על כפתור ההקלטה בשדה, MIDI Record Catch Range in ms.

Retrospective Record

אפשרות ה Retrospective Record מבצעת הקלטה בדיעבד, כלומר אם בחרתם באפשרות זו, תפקיד MIDI שנוגן כחזרה דרך ערוץ שחומש להקלטה, תוך כדי השמעה של הפרויקט ולא הוקלט, ישוחזר ויוצב בנקודת תחילת ההשמעה לאחר בחירת האפשרות Retrospective Record בחלקו התחתון של תפריט ה Transport או באמצעות קיצור הדרך - לחיצה על כפתור ההקלטה תוך החזקת מקש ה Shift.

Replace Recording in Editors

הבחירה כאן תשפיע על תוצאת ההקלטה בחלונות העריכה במצב Replace:

-    במצב None, לא יוחלף דבר למרות שאתם נמצאים במצב Replace.

-    במצב Controller יוחלף מידע הבקרים אולם התווים לא יפגעו.

-    במצב All יוחלפו התווים והבקרים בצורה הרגילה בזמן ההקלטה.

Record – broadcast Wave

קביעת ההגדרות לקבצים מסוג broadcast Wave:


ייחודם של קבצי broadcast Wave  בתכונות הבאות:

1.    אין אפשרויות לדחיסת קובץ מסוג זה.
2.    לקובץ יתוסף המידע : 
א. תיאור היצירה, שם היוצר וייחוס ליצירה.
ב. תיאור זמן למיקום הכניסה של הקובץ ביחס ל Time Line.

ניתן להוסיף את המידע של ה broadcast Wave  גם לקבציי אודיו רגילים, אולם לא כל נגן/תוכנת אודיו יצליחו להשמיע קובץ זה!

תפריט ה Transport

Wind Speed Options

מאחר ורבים ממשתמשי התוכנה רגילים לעבוד עם מכונות הקלטה אנלוגיות, ניתן כאן תפריט שאמור לעזור למשתמש, לכוון את מהירות הריצה של כפתורי ה  כך שיתאימו למהירות התגובה של המכונות הישנות.

יאפשר קביעת מהירות בהתאם למידת הזום של החלון מתוך הנחה שבזום גדול נעדיף לעבוד במהירות ריצה איטית בכדי לא לברוח מהמסך.

יאפשר קביעת מהירות ריצה באמצעות ה Speed Factor שתהיה קבועה ללא קשר למצב הזום של החלון.

מאפשר בשילוב החזקת מקש ה Shift להאיץ את הריצה בכפולות של מהירות הריצה הרגילה, לדוג' אם הערך יהיה 10 ריצה תוך כדי החזקת מקש ה Shift תהיה פי 10 יותר מהירה מריצה ללא שימוש במקש זה.

User Definable Framerate

לרוב נבצע עבודה מול סרט באחד מתקני חלוקת הזמן של ה TC הסטנדרטיים, אולם ניתן לקבוע קצב חלוקה שונה בשעון לפריימים, בכדי להתאים את השעון לפורמט ייחודי, בתוכנה תופיע האפשרות הנ"ל בסוף הרשימה כ  User.

 

 

 

VST

במסך זה נקבע את ברירות המחדל למנוע האודיו של התוכנה.

Auto Monitoring

קביעת מצב ההאזנה דרך התוכנה בזמן ההקלטה  :

 

Plug-ins Editors "Always on Top"

בחירה במצב זה תגרום לכל לוחות הבקרה של מכשירי האפקטים להישאר פתוחים מעל לחלונות האחרים הפתוחים בתוכנה.

Instruments use Automation Read All and Write All

ביטול בחירה זו תגרום לערוצי כלי הנגינה הווירטואליים להתעלם ממצבי הקריאה והכתיבה הגלובליים של הערוצים.

Key Commands & Macros


למרות שניתן לבצע כל פקודה או פעולה באמצעות העכבר, אוסף קיצורי הדרך מאיץ בצורה משמעותית את קצב העבודה.


לדוגמא במקום ללחוץ על כפתור ה Record עם העכבר נשתמש במקש הכוכבית שנמצא בלוח המקשים הימני:

 

 

בחלון ה Key Commands תוכלו לשנות את קיצורי הדרך לכל פעולה בתוכנה וכן תוכלו להוסיף קיצורי דרך לפעולות שלהן לא קיים עדיין קיצור דרך.

 

יצירת קיצור דרך חדש

לפניכם שלבי העבודה ליצירת קיצור דרך חדש בתוכנה:

1.    ראשית נפתח את רשימת ה Key Commands בתפריט ה File.
2.    ניגש לחלקו השמאלי של החלון ונבחר את הפעולה שלה נרצה להוסיף קיצור דרך, אוסף הפעולות נמצא בתוך התיקיות המקוטלגות בהתאם לתפריטים השונים של התוכנה.
3.    עליכם לבדוק תחילה כי קיצור הדרך שבחרתם אינו נמצא בשימוש, לחצו עם העכבר על האזור השחור שנמצא מתחת לכותרת Type in Key, תוכלו לראות קו מהבהב, כעת ניתן לבחור מקש או צירוף מקשים לביצוע הפעולה הנדרשת

אם קיצור הדרך שבחרתם נמצא כבר בשימוש, שם הפעולה יופיע בחלקו התחתון של החלון תחת הכותרת Assign to:, לחיצה על כפתור ה Select תמצא עבורכם את הפעולה הרשומה ברשימה השמאלית.

4.    לאחר שמצאתם את קיצור הדרך המתאים, עליכם ללחוץ על כפתור ה Assign, לא לשכוח לבדוק שהפעולה שבחרתם עדיין מוארת בחלון השמאלי, אחרת נעניק את קיצור הדרך לפעולה אחרת.

יצירת תסריט Macro חדש

תסריט Macro הוא רצף של פקודות המבוצעות בהתאם לסדר תכנותן, במקום להפעיל כל אחת מהפקודות בנפרד, נבצע את כולן בהפעלת תסריט אחד.

לפניכם שלבי העבודה ליצירת תסריט Macro חדש:

נניח שברצונכם לבצע פעולת Normalize על כל ה Audio Events שבפרויקט, הפעולות הנדרשות יהיו בחירת כל ה Audio Events והפעלת פקודת ה Normalize.
בכדי להכניס את רצף הפקודות יש להציג תחילה את חלון תסריט המקרו:


1.    בכדי להתחיל ביצירת תסריט המקרו עלינו להוסיף פקודה חדשה לרשימה בעזרת כפתור ה New Macro.
2.    כעת עלינו להוסיף את הפקודות הנדרשות, פקודת ה Select All נמצאת תחת תפריט ה Edit, נבחר אותה ברשימה ונלחץ על הכפתור Add Command, תוכלו להוסיף פקודות רק אם תסריט המאקרו הראשי מואר.
3.    פעולת ה Normalize נמצאת בתפריט ה Process, נחזור על הפעולה גם כאן.
4.    נותר רק לאשר ולצאת מחלון זה.
5.    בכדי להפעיל את תסריט המקרו החדש עליכם לגשת לחלקו התחתון של תפריט ה Edit שם תוכלו לבחור את התסריט החדש מתפריט המשנה Macros.