תפריט EditHistory

בתוכנה ניתן לבצע פעולת Undo על כל הפעולות שביצעתם מרגע שהופעלה התוכנה, לאחר יציאה וכניסה מחדש הרשימה תתאפס.
בחירה באפשרות History  תפתח חלון ובו פירוט כל הפעולות שבוצעו בשיר מאז פתיחת התוכנה, לידיעתכם לא ניתן לגשת ולבטל רק את הפעולה שנמצאת 30 שלבים אחורנית בלבד, אלא חייבים לבצע ביטול של כל 30 השלבים שאחרי.

פעולות עריכה בסיסיות

באמצעות הפקודות Cut, Copy, Paste ניתן למחוק או להעתיק ולהצמיד Events לכל מקום שנרצה בחלון הראשי וכן בחלונות עריכה נוספים בדומה למעבד תמלילים.
האפשרות Cut תבצע מחיקה של קטע תוך שמירתו בלוח ומשם נוכל להדביק אותו בעזרת פקודת ה Paste במקום הרצוי, האפשרות Delete תבצע מחיקה רגילה.
אם ברצונכם למחוק ערוץ שלם, עליכם לוודא תחילה שאין Event מסומן בחלון העבודה הראשי, ניתן ללחוץ במקום ריק בחלון העבודה בכדי לבטל בחירה של ה Events ואח"כ לבחור את הערוץ מתוך רשימת הערוצים ולבחור ב Delete.

הפעולה Paste at Origin תעביר קבצי אודיו למקומם המדויק ביחס ל Time line, הפעולה אפשרית רק לגבי קבצי קול המכילים את מידע הזמן הזה בתוכם, כמו לדוג' קבצי אודיו שהוקלטו בפורמט Broadcast  Wave.
ניתן גם לבחור ב Pool קבצי אודיו שנמחקו מהחלון הראשי ולהחזיר אותם למקומם המקורי באמצעות פעולה זו.

הפעולה Split at Cursor תבצע חיתוך/פיצול כל הקטעים הנבחרים שנמצאים מתחת ל Cursor, אם אין קטעים נבחרים אז כל הקטעים שנמצאים מתחת ל Cursor יתפצלו.

אם סימנתם לולאה, תוכלו לבחור באפשרות Split Loop לביצוע שני חיתוכים בו זמנית משני צידי ה Events שנבחרו במיקום הסמן השמאלי והימני.

תפריט המשנה Range

אם השתמשתם בכלי בחירת האזור  תוכלו להשתמש בתפריט ה Range לביצוע הפעולות הבאות:
פעולות ה Cut Time וה Delete time יגרמו לצמצום הרווח הנוצר תוך הדבקה של כל ה Events הנמצאים מימין לאזור הבחירה לאלו שמצד שמאל לבחירה.
שימוש בפעולות ה Delete וה Cut הרגילות לאזור הנבחר לא תגרום לתזוזת ה Events ותפער חור בגודל אזור הבחירה בין ה Events שנשארו מימין ומשמאל לאזור הבחירה.

שימוש ב Paste time וב Paste time at origin, תגרום לתזוזת כל ה Events שמימין לאזור שהכנסנו ימינה בהתאם לגודל ה Event שהוספנו.
בדוג' שלפניכם השתמשנו באפשרות Paste Time בכדי לשכפל קטע מוסיקאלי של רבע אחד לאורך תיבה שלמה בכל ערוצי הפרויקט, תוך כדי הזזה של כל שאר ה Events ימינה.

בכדי לבצע פעולה זו עליכם תחילה לבחור בכל ערוצי הפרויקט את הרבע המוסיקלי הנדרש, לבחור באפשרות Copy, למצוא את נקודת ההשחלה ולסמן אותה מלמעלה למטה על כל הערוצים, כעת נבחר את האפשרות Paste time בהתאם למס' הפעמים הרצוי, שימו לב כי כל שאר ה Events שמימין לנקודת ההוספה זזים ימינה בהתאם לאורך ה Event החדש.

תפריט ה Select

ניתן להשתמש בתפריט הבחירה Select בכדי לבצע בחירה חכמה של Events בחלונות השונים:שתי האפשרויות האחרונות יופעלו רק אם בחרתם להשתמש בכלי בחירת האזור  .

כשניפתח Event כלשהו בתוך ה Sample Editor מהחלון הראשי נראה שם את כל ה Clip, כלומר קיימת אפשרות שה Event הוא רק חלק קטן מתוך Audio Clip ארוך שנערך לEvent  קצר, Select Events יאפשר בחירה של האזור המקורי שבחרתם בחלון העבודה הראשי.
האפשרות הנ"ל אינה אפשרית במצב פתיחת הSample Editor  מתוך ה Pool.

שכפול Events/לולאות קצב

אם ברצונכם לשכפל לולאת קצב לאורך שיר שלם ניתן לבצע זאת באמצעות בחירת ה Event, ובתפריט Edit בחירה של האפשרות Repeat, נקבל את החלונית הבאה:


ביצוע שכפול של Events יתבצע מתוך אותו מקור כך ששינוי של האחד ישפיע על כל היתר אלא אם נעבוד במצב New Version.

האפשרות Fill Loop תבצע שיכפול של כמות ה Events הדרושים למלא את הזמן המוגדר בלולאה בין הסמן השמאלי והימני.

האפשרות Duplicate תבצע שיכפול בודד של Event נבחר ותצמיד אותו מיד אחריו:

 

תפריט ה Move to

תפריט ה Move to מאפשר העברה של Events בהתאם להגדרות הבאות:

העברת ה Event אל הסמן מתבצעת בהתאם לנקודת ה Snap Point, אם לא שיניתם את מיקומה מראש נקודת ההתחלה של ה Event תעבור אל ה Cursor.

מאחר ובמצב של חפיפה בין שני קבצי קול ינוגן העליון, ניתן להעביר קבצים קדימה או אחורה בכדי ליצור את עדיפות הנגינה לEvent  הרצוי, בכדי להעביר קדימה Event כלשהו, יש לבחור אותו בחלון הראשי ולהשתמש בתפריט ה Move באפשרות Front, העברה לרקע תתבצע בהתאם תוך בחירה של האפשרות Back.

Convert to Real Copy

אם ברצונכם ליצור קובץ אודיו חדש ל Event ששוכפל, לדוג' בכדי לבצע עליו עיבוד צליל מבלי חשש לשינוי ה Event המקורי, יש לבחור את ה Event הרצוי ולהשתמש באפשרות Convert to Real Copy, הדבר יגרום לכתיבת קובץ אודיו חדש עבור ה Event הנבחר.

אפשרות ה Group

בכדי לבצע תזוזה של מס' Events בבת אחת, ניתן להשתמש באופציית ה Group בכדי לוודא שכל ה Events המסומנים יהיו בקבוצה לקראת ההזזה.

נעילה של Event בודד

באפשרותכם לבצע נעילה של Event בודד, עליכם לבחור את ה Event הרצוי בחלון העבודה ולהשתמש באפשרות Lock מתפריט ה Edit. ביצוע נעילה ע"י המנעול של הערוץ תגרום לנעילת כל ה Events שבערוץ.