תפריט Audioתפריט ה Process

יאפשר ביצוע פעולות עיבוד צליל במצב Offline תוך כתיבת הקבצים מחדש:בהמשך מוסברות בהרחבה אפשרויות עיבוד הצליל במצב Offline.

Envelope

יוצר מעטפת עוצמה הניתנת לכיוון ביחס לתצוגת גל הקול לאורך ציר הזמן:

לאחר ביצוע הפעולה ייווצר קובץ אודיו חדש שיהיה העתק הקובץ המקורי בתוספת השינויים שביצענו.

Fade In\Out

תפריטי ה Fade In\Out מבצעים שינויי עוצמה מדורגים בתחילה וסיום של אזור נבחר ושונים מהידיות הרגילות של ה Events בכך שאינם מתבצעים בזמן אמת אלא יוצרים קובץ חדש ולכן במצב השמעה אינם מורידים ממשאבי המערכת.


פועל בדומה לחלון עריכת המעטפת, ה Envelope.

Gain

ניתן לשנות את עוצמת הקובץ המוקלט באמצעות בחירה ב Gain:


פעולת ה Gain שונה מפעולת ה Normalize, שינויי העוצמה הם ביחס לעוצמת הקובץ ולא בהגבר ביחס ל 0 dB Full Scale.

Merge Clipboard

אם ברצונכם למזג שני קטעים לאחד, ניתן לפתוח את ה Sample Editor לסמן את הקטע הראשון, לבצע Cut או Copy ללוח ואז לפתוח בעורך את הקובץ החדש שלתוכו נרצה למזג את הראשון, בתפריט ה Process נבחר את האפשרות Merge Clipboard:

שני הקטעים ימוזגו בהתאם לקביעות במסך כשהחיבור יתבצע ע"י חפיפה של נקודות ההתחלה של שניהם.

Normalize

פעולת ה Normalize מיועדת לאפשר הגבר אוטומטי לעוצמה הגבוהה ביותר שניתן להשיג עבור קובץ אודיו, בתהליך נסרק הגל ונמצאים כל רגעי השיא שלו, בהתאם לעוצמת השיא שאותרה, מוגברת העוצמה ליעד המבוקש:

 

Noise Gate

נניח שהקלטתם תפקיד שירה בבית וגיליתם שהמיקרופון קלט רעשים מיותרים מבית השכנים, ברור כי הרעשים נמוכים בהרבה מהשירה המוקלטת, כמו כן הרעשים בולטים רק ברווחים שבין משפטי השירה.
תוכלו להסיר את הרעשים באמצעות שימוש ביחידת ה Noise Gate:

Phase Reverse

ניתן לבצע היפוך פאזה לערוצי מונו וסטריאו, בחירת האפשרות בערוץ מונו תתבצע מיד, לעומת זאת בערוץ סטריאופוני נקבל את מסך הבחירה הבא:אם אתם יודעים שההקלטה הסטריאופונית שביצעתם נמצאת במצב של היפוך פאזה, עליכם להפוך רק צד אחד של הסטריאו ולא את שני הצדדים, ניתן לבחור כל אחד מהצדדים, התוצאה תהיה זהה בכל מקרה.

Remove DC Offset

אם כרטיס הקול שלכם מותקן בתוך המחשב, סביר להניח שעל גבי הקלטות האודיו שלכם נוסף זרם ישר, DC.
ניתן להסיר את ההפרעה ע"י בחירת האפשרות Remove DC Offset, אם לא תבצעו את הפעולה, תקבלו באופן קבוע קליק אלקטרוני בכל עריכה שתבצעו שכן העריכות לא יוכלו להתבצע על ציר ה- 0.

Reverse

הפקודה Reverse מאפשרת לכם להשמיע Audio Event מהסוף להתחלה:

Pitch Shift

ניתן לשנות את גובה הצליל הטונאלי וכמובן לתקן זיופים קלים בנגינה באמצעות חלון ה Pitch Shift:

בכדי ליצור אקורד מקובץ האודיו הנבחר, עליכם לסמן את האפשרות Multy Shift ולבחור במקלדת הפסנתר את המרווחים הרצויים.
במצב זה אין אפשרות ל Preview, אולם ניתן להאזין לאקורד שיצרתם באמצעות כפתור ה Key Listen.
קיימים שני אלגוריתמים לשינוי ה Pitch, הראשון Timebandit יבצע את הפעולה בצורה מהירה אולם איכות הצליל תהיה בינונית, במצב MPEX איכות הצליל גדלה בהתאם לבחירה שביצעתם בחלונית ה Quality, רמה 4 תהיה הטובה ביותר אך גם האיטית ביותר מבחינת זמן עיבוד הצליל.

בלחיצה על לשונית ה Envelope נעבור לחלון עריכה גראפי לשינוי ה Pitch:

שינוי ה Pitch במסך זה יעבוד בדומה לכפתור ה Pitch Bend בסינתיסייזר.

Silence

בחירה באפשרות Silence תגרום להשתקת Audio Events נבחרים.

Stereo Flip

באמצעות חלון זה תוכלו להפוך בין הצדדים של קובץ סטריאופוני, לסכם אותו לקובץ מונו או להעלים את המרכז של התמונה הסטריאופונית, מה שמוכר גם כ"אפקט קריוקי".
הדבר שימושי לדוג' במקרה שהקלטנו בערוץ סטריאופוני יצירה קלאסית וגילינו שהצדדים הפוכים כלומר הכינורות מנגנים בצד ימין והצ'לו והקונטרבס מצד שמאל.

 

Time stretch

ניתן באמצעות פעולת ה Time Stretch לקצר או להאריך Audio Events מבלי לשנות להם את גובה הצליל הטונאלי, הדבר מתבצע ע"י הורדה והוספת דגימות בהתאם לפעולה המתבקשת. הפעולה תשפיע לרעה על איכות הצליל ביחס ישיר לאחוזי השינוי, עם זאת סימון האפשרות Effect תאפשר לכם לבחור ערכים מוגזמים ליצירת אפקטים מיוחדים.

לקבלת פרטים נוספים תוכלו ללחוץ על כפתור ה Help המופיע בכל אחד ממעבדי הצליל, ומאפשר לכם גישה ישירה להסברים לגבי סוג עיבוד הצליל שבחרתם.

Plug ins

תפריט ה Plug ins מאפשר שימוש ביחידות עיבוד הצליל המיועדות לשימוש בזמן אמיתי, ליצירת עיבוד צליל במצב Offline המלווה ביצירת קבצי Undo מתקדמים.

באזור התחתון של מכשיר האפקטים שבחרתם מופיע כפתור ה More, לחיצה עליו תפתח תפריט עם אפשרויות נוספות לאפקט כמו לדוג' קביעת ערך לזנב שיופיע אחרי ה Audio event שעליו מתבצע עיבוד הצליל שהכרחי בזמן שימוש באפקטים כמו Reverb\Delay.


לידיעתכם, לחיצה עם העכבר הימני ע"ג Audio Event תפתח תפריט המכיל קיצור דרך לביצוע פעולות עיבוד הצליל במצב Offline דרך אפשרויות ה Process וה Plug ins.

Offline Process History

כפי שכבר נסקר בספר זה, היררכיית קבצי האודיו נועדה לשרת בעיקר את אפשרויות ה Undo המתקדמות של התוכנה.
נניח שביצענו ל Audio Event מסוים תוספת של Reverb, אח"כ ביצענו Compression ולבסוף השתמשנו בפילטר דינאמי, באמצעות תפריט ה Offline Process History תוכלו לקבל תצוגה של כל הפעולות שביצעתם ואף לבצע פעולת Undo ללא כל קשר לסדר הפעולות שבוצעו, לדוג' תוכלו לבטל את ה Compression שביצעתם ולהשאיר את שני האפקטים האחרים, ללא שינוי. בנוסף תוכלו לבצע עדכון של פרמטרים שונים באפקטים שהופעלו.

מאחר ובזמן ביצוע עיבוד צליל במצב Offline הקובץ המקורי נשמר בתיקיית המקור ומוחלף בחלון הראשי בהעתק זהה שעליו מתבצע עיבוד הצליל ונשמר בתיקיית ה Edits, בזמן ביצוע פעולת Undo התוכנה ניגשת לקובץ המקורי שוב ומפעילה עליו את רצף ההתניות החדש בכל ביצוע של פעולת עדכון או ביטול של אפקטים שהופעלו.

Freeze Edits

אם נפתח Audio Event שעבר תהליך של עיבוד צליל במצב Offline בפרויקט אחר הוא יזהה את כל פעולות עיבוד הצליל שבוצעו ואף יאפשר ביטולן באמצעות תפריט ה Offline Process History. לעומת זאת אם ברצונכם להעביר את הקובץ המעובד לתוכנה אחרת או למחשב אחר שאינו מכיל את אוסף מכשירי האפקטים שבהם השתמשתם בפרויקט, יהיה עליכם לבחור באפשרות Freeze Edits, הדבר יגרום ליצירת עותק מעובד של הקובץ המקורי עם מספור בסדר עולה, ויעלים את קובץ ה Undo של ה Audio Events שעברו עיבוד צליל. את הקובץ החדש תוכלו להעביר לפרויקטים במערכות עריכה שונות.

ה Spectrum Analyzer וה Statistics

ניתן לקבל נתונים סטטיסטיים לגבי ההקלטות שביצענו וכן גרפים המתארים את עוצמת ההקלטה ותחום ההיענות באמצעות התפריטים:

תפריט המשנה Hitpointsתפריט המשנה Realtime ProcessingBounce Selection


מבצע כתיבה מחדש של כל ה Audio Events הנבחרים לתוך קובץ אודיו חדש אשר יכיל את כולם, הדבר שימושי ביותר במצב שבו ביצענו עריכות רבות על Event כלשהו או לאורך ערוץ שלם, כולל אפקטים ואנו רוצים לשמור אותו מוגמר ללא העריכות, בסיום פעולת ה Bounce תופיע תיבת דיאלוג אשר תאפשר לכם לבצע החלפה של הקבצים עם הקובץ החדש שיצרתם.

תפריט המשנה Advanced


בזמן חישוב ה Hit Points מתבצעת בחירה של אזור כלולאה, ניתן לשנות את גודל ה Audio Event בהתאם לאותה לולאה באמצעות פעולת ה Set Audio Events From Loop.

לאחר שזוהה הטמפו של הלולאה, תוכלו לקבוע את הטמפו הכללי של השיר שעליו תעבדו באמצעות פעולת ה Set Tempo From Event.

ביצוע פעולת Time Stretch ל Audio Events ביחס לטמפו של שיר אפשרית רק במצב שחושבו כבר Hit Points לאותם Events.

Detect Silence

תוכלו להסיר את כל קטעי השקט של ה Event בעזרת פעולת ה Detect Silence:

Crossfade

פעולת ה Crossfade מאפשרת מעבר חלק בין שני קטעים חופפים:

בכדי לבצע את הפעולה יש ללחוץ על מקש ה X במקלדת או לבחור מתפריט האודיו את האפשרות Crossfade, הפעולה תתבצע בתנאי שבחרתם Audio Event שנמצא במצב חפיפה מעל או מתחת ל Audio Event אחר.


אם ברצונכם לשנות את פעולת הפייד תוכלו לפתוח חלון עריכה לפייד ע"י הקשה כפולה ע"ג האזור שנמצא במצב ה Crossfade:

אם נבחר מצב עבודה Equal Gain, שני קבצי הקול ישמרו על יחס העוצמה ביניהם לכל אורך ה Crossfade, לעיתים נקבל נפילת עוצמה קטנה באזור אמצע הפייד.
אם נבחר מצב עבודה Equal Power, העוצמה הכללית בזמן ה Crossfade תשמר, אולם לא נוכל להשתמש ביותר מנקודה אחת על גרף שינוי העוצמה.