תפריט ה MIDI
Iterative Quantize

היתרון הגדול של הנגינה ב MIDI הוא האפשרות לבצע פעולת Quantize בזמן הנגינה או לאחריה בכדי להושיב את התפקיד שנוגן בקצב השיר המדויק.
היתרון הגדול הזה, הוא גם אחד החסרונות הבולטים, ביצוע כימות מדויק גורם אצל המאזין תחושה שהמחשב ניגן את התפקיד ולא בן אנוש.
אחד הפתרונות שמציעה התוכנה הוא שימוש במערך מתוחכם לביצוע פעולת Quantize שתשמר חלק מאנושיות הביצוע ועדיין תפצה על רוב בעיות הקצב בנגינה, הפעלת פעולת הכימות במצב זה תתבצע ע"י בחירת האפשרות Iterative Quantize, וההתניות לביצוע ייקבעו ב Quantize Setup.

Quantize setup

פעולת ה Quantize תתבצע לרוב ע"י בחירת המשקל המוסיקאלי הדרוש מהרשימה המופיעה בשורת הפקדים העליונה של חלון העריכה הראשי ולחיצה על מקש ה Q במקלדת:


באפשרותכם ליצור התניות חדשות לביצוע פעולת הכימות בתוך חלון ה Quantize setup, בנוסף כל ה Presets שתיצרו שם יתווספו לרשימת משקלי ה Quantize האפשריים ברשימה.
בחירה באפשרות ה Quantize setup תפתח את החלון הבא:

זחלן ה Swing

זחלן הSwing  יפעל רק בתנאי שמדובר על תווים שקולים ואפשרות ה Tuplet לא הופעלה.
הזחלן יגרום להזזה ימינה של כל תו שני במשקל שהוגדר, בהתאם לאחוזים שקבענו, כך נראית התיבה המוסיקאלית כשזחלן ה Swing נמצא ב 50%:

זחלן ה Magnetic Area

ניתן לבחור איזור מסביב לתווים בהתאם למשקל שבחרנו, כל התווים שימצאו מחוץ לאזור שהגדרנו, לא יושפעו מפעולת ה Quantize.
כך נראית התיבה המוסיקאלית כשזחלן ה Magnetic Area נמצא ב 50%:

Non Quantize

באפשרותכם להגדיר מרחק מהתווים של משקל הכימות, בערך של חלקי 120 משש עשיריות מוסיקאלית.
הדבר יגרום לכל התווים הנמצאים בתוך המרחק שקבעתם ממשקל הכימות להישאר במקומם ולא להיות מושפעים בזמן ביצוע הפעולה, הדבר מאפשר שימור של סטיות קטנות בקצב הנגינה תוך כימות של התווים הרחוקים במיקומם מקצב השיר.

Random Quantize

בדומה לאפשרות העליונה, כאן תוכלו להגדיר מרחק מהתווים של משקל הכימות שקבעתם, הפעולה תגרום לכל התווים שיעברו פעולת כימות לעבור למיקום רנדומאלי חדש שיימצא בתוך המרחק שקבענו, ולא לערכם החדש המדויק.

Iterative Strength

נקבע באחוזים כמה קרוב יועברו התווים ביחס למיקום הכימות המדויק, במצב של 100% פעולת ה Iterative Quantize תהיה זהה לפעולת ה Over Quantize הרגילה.

במצב Over Quantize בכל פעם שנבצע כימות במשקל שונה, ההתייחסות תהיה למיקומם המקורי של התווים בזמן ההקלטה, לעומת זאת במצב Iterative Quantize, בכל פעם שנבצע כימות, ההתייחסות תהיה למקומם החדש של התווים, לפיכך נוכל לבצע פעולת כימות חוזרת, עד שנתקרב מספיק מבחינת הקצב בנגינה לערכים שבחרנו.

Move Controller

כשאפשרות זו מופעלת, בקרי MIDI שהוקלטו עם יחד עם תווים, יזוזו עמם בהתאם לפעולת ה Quantize.

אפשרויות כימות/Quantize חכמותFreeze Quantize

בכל פעם שנבצע פעולת כימות, הפעולה תתבצע ביחס לנקודת הנגינה המקורית, אם ברצונכם להמשיך לפעולת כימות חדשה ביחס למיקום שנוצר עקב פעולת כימות כלשהי במצב Over Quantize יש לבחור תחילה באפשרותFreeze Quantize .

Dissolve Part

יגרום לפיצול ערוץ ה MIDI למס' ערוצים בהתאם ל Pitch או בהתאם למס' הערוץ המנגן.
אם נפתח קובץ MIDI בתקן Type 0 כל ערוצי ה MIDI שנוגנו יופיעו בערוץ 1 שיאחד את המידע של כולם, בחירת האפשרות Dissolve Part במצב Separate Channels תגרום לפריסה לערוצים בהתאם לערוץ
ה MIDI של כל תפקיד נגינה.
האפשרות Separate Pitches יעילה במיוחד לתפקידי תופים, שכן תפקידי התופים מנוגנים לתוך אותו ערוץ MIDI וכל תו שנוגן מהווה צליל תוף שונה, גם כאן הפעולה תגרום לפריסה לערוצים שונים אך הפעם בהתאם לתו שנוגן.

Repeat Loop

אם ברצונכם לשכפל אזור מסוים של קובץ MIDI עד לסוף ה Part יש להיכנס למצב לולאה בתוך אחד מחלונות העריכה של ה MIDI, לקבוע את גבולות הלולאה ואז לבחור באפשרות Repeat Loop.
כל מידע מידי שנמצא אחרי הלולאה יוחלף מיידית במידע שנמצא בתוך הלולאה.

Insert Velocities

תוכלו לקבוע באמצעות Insert Velocities עוצמת נגינה מתוך 5 ערכים קבועים בזמן כתיבת מהלכי MIDI בתוך העורכים השונים.

Functions

Reverse

נגינת התווים הסדר ההפוך לא דומה לנגינה של קובץ אודיו הפוך, שכן הצליל של התווים יישמע בכיוון הנכון רק סדר הנגינה יתהפך.

Merge Tempo from Tapping

אם הקלטתם תפקיד ב MIDI או אודיו מבלי להתייחס לקצב הפרויקט, תוכלו לנגן רצף של תווים בהתאם לקצב השיר, לבחור את התווים שניגנתם להפעיל את האפשרות Merge Tempo from Tapping והתוכנה תמצא את הקצב הנכון ותפעיל אותו על כל הפרויקט באמצעות ה Tempo Track.

Logical Presets

תפריט ה Logical Presets מכיל אוסף של אפשרויות עריכה למידע MIDI הממוין בשלושה תפריטים ועובד בצמידות ל Logical Editor.

Drum Map Setup

כאן תוכלו ליצור,לשנות, לבחור ולשמור מפות תופים, בצידו השמאלי של החלון תופיע רשימת המפות, בצידו הימני של החלון נוכל לראות את רשימת צלילי התופים המיוחסת לכל אחד מ 128 הקלידים.

Reset

נתקע צליל מנגן? משהו מוזר קורה עם כלי הנגינה האלקטרוניים?
אין סיבה להיכנס לפאניקה, בחירה באפשרות Reset תגרום לשליחת מידע איפוס לכל כלי הנגינה המחוברים למערכת בכל ערוצי ה MIDI כולל מידע MIDI Note Off.

Merge MIDI in Loop

אם ברצונכם להפוך את השינויים שביצעתם בעמודת ה Inspector של ערוץ MIDI כלשהו לחלק מתפקיד הנגינה, עליכם לבצע את הפעולות הבאות:

1.    יש לתחום את האזור הרצוי בעזרת הסמן הימני והשמאלי, אם מדובר ב MIDI Part בודד, תוכלו לבחור אותו ולהקיש על האות P במקלדת, שני הסמנים יעברו אל צידי ה Part.

2.    דאגו להשתיק את כל הערוצים שאינם חלק מהתפקיד שעליו אתם מעוניינים להחיל את השינויים, אם מדובר בערוץ בודד תוכלו להפעיל את כפתור ה Solo שלו.

3.    בחרו בערוץ יעד חדש לקבלת המידע המעובד.

4.    בחרו באפשרות Merge MIDI in Loop מתפריט ה MIDI, לפניכם יפתח חלון האפשרויות הבא:

פעולת ה Merge MIDI in Loop מזכירה את פעולת ה Bounce Selection או ה Audio Mixdown הקשורות לערוצי האודיו.