תפריט ה Devices
Reason

האפשרות Reason תופיע בתפריט ה Devices רק אם התקנתם את התוכנה במחשב שלכם.
בחירה באפשרות זו, תפתח את חלון ה Rewire המשמש כממשק החיבור לכיוון תוכנת ה Reason.

Plug in Information

כל המידע וזיהוי יחידות האפקטים והסינתיסייזרים הוירטואליים מתבצע בתפריט ה Plug in Information:

חשוב ביותר! חלק ממכשירי האפקטים וכלי הנגינה הוירטואליים שלא עודכנו לגרסה 2 עלולים בזמן ההפעלה ליצור פידבק אלקטרוני או להשמיע קליקים ורעשים מוזרים.
אם בכל זאת תרצו להשתמש בכלים אלו, תוכלו לגשת ולסמן V בעמודת ה Old Host Behavior, הדבר יגרום לשימוש ביחידה שבחרתם בהתאם לעיבוד שבוצע בגרסאות הישנות של התוכנה.
עליכם לאתחל את מכשיר האפקטים/כלי הנגינה הווירטואלי בכדי שהשינויים יופעלו.

בלשוניות תוכלו למצוא גם עורך למכשירי אפקטים המקושרים לתוכנה באמצעות תקן ה Direct X וכן מכשירי אפקטים למידע MIDI.

רצוי להתקין את תיקיית מכשירי האפקטים והסינתיסייזרים הוירטואליים מחוץ לתיקיית התוכנה, בתוך התיקייה הראשית של Steinberg, כך אוטומטית תתאפשר גישה של תוכנות אחרות של אותה החברה למכשירים אלו.

יש להקפיד להשאיר את סימני ה V על כל מכשירי האפקטים בעמודת תיקון העכבת בכדי שלא ייווצר מצב שערוץ כלשהו שמקבל טיפול באמצעות מכשיר אפקטים יפסיק לנגן בסנכרון לשאר הערוצים.

סידור וקטלוג מכשירי האפקטים

רוב מכשירי האפקטים והסינתיסייזרים הוירטואליים יותקנו אוטומטית לתוך תיקיית ה VSTPlugins, אולם לאחר התקנה של מספר גדול של מכשירים וירטואליים תקבלו רשימה ארוכה של כל המכשירים שתקשה על הניווט והבחירה של המכשיר הרצוי.

באפשרותכם ליצור תיקיות שונות בתוך תיקיית ה VSTPlugins ולהעביר אליהן את מכשירי האפקטים בהתאם לשמות התיקייה המאופיינים, בהפעלה הבאה של התוכנה, כל התיקיות יופיעו ברשימת האפקטים.
שימו לב כי כל מכשירי האפקטים והסינתיסייזרים שהותקנו עם התקנת התוכנה כבר מקוטלגים בצורה זו.

זיהוי והוספת תיקיות משנה המכילות מכשירי אפקטים מחוץ לתיקיית ה VSTPlugins  הראשית

אם ברצונכם לשנות את תיקיית היעד השיתופית של מכשירי האפקטים וכלי הנגינה הוירטואליים תוכלו לבחור בכפתור ה Change, תיבת דיאלוג תיפתח ותאפשר לכם לבחור את תיקיית היעד החדשה.
עדכון רשימת האפקטים תתרחש רק לאחר אתחול התוכנה.

התוכנה מאפשרת לכם להפעיל תיקיית יעד שיתופית נוספת למכשירי אפקטים וכלי נגינה וירטואליים.
אם התקנתם מכשירי אפקטים מסוג VST לתוך תיקייה כלשהי במחשב תוכלו לגרום לתוכנה לזהות אותה ע"י לחיצה על כפתור הAdd  ובחירת התיקייה הרצויה.
אם הוספתם בצורה זו מס' תיקיות שיתופיות למכשירי האפקטים, תוכלו לבחור מי מהן תהיה פעילה ע"י בחירתה מחלונית הטקסט, לחיצה על המשולש הקטן מצד ימין תפתח את רשימת כל התיקיות שהוספתם למערכת.
גם כאן תיאלצו לאתחל את התוכנה מחדש בכדי להשתמש באפקטים החדשים.


לחיצה על כפתור ה Update תגרום לסריקה מחדש של תיקיות האפקטים שהוגדרו במערכת ולעדכון רשימת האפקטים.
אם אינכם מעוניינים עוד להשתמש בתיקיית האפקטים שהוגדרה, תוכלו להסירה באמצעות כפתור ה Remove.

Export List

לחיצה על כפתור ה Export List תגרום להפקת רשימה של מכשירי האפקטים וכלי הנגינה הווירטואליים  שזיהתה התוכנה.
רשימה זו חשובה כמידע לשחזור המחשב שלכם בעתיד וכן לפתרון בעיות מול חברת Steinberg.

מכשירי אפקטים בתקן Direct-x

התוכנה תזהה את כל תוספי ה Direct-x המותקנים במחשבכם, רובם אינם קשורים כלל לאודיו, תוכלו להסירם מרשימת האפקטים ע"י ביטול ה V בעמוד השמאלית של חלון זה.

מדוע מכשירי אפקטים בתקן Direct-x צורכים יותר משאבי מערכת?

בכל מצב נעדיף להשתמש במכשירי אפקטים בתקן Vst ולא בתקן Direct-x, מאחר וצריכת משאבי המערכת של מכשירי אפקטים בתקן Direct-x תהיה לרוב פי 3 מצריכת המשאבים של מכשירי אפקטים בתקן VST.

הסיבה נובעת מהעובדה שהתקשורת בין התוכנה למכשירי אפקטים בתקן VST היא תקשורת ישירה ואילו בתקן Direct-x התקשורת מתבצעת דרך מערכת ההפעלה של המחשב בדרך מהתוכנה למכשיר האפקטים ובחזרה ממכשיר האפקטים לתוך התוכנה, לפניכם שרטוט המסביר את הדרך אותה עובר אות האודיו ביחס למכשירי אפקטים בשני התקנים:

Dummy Plugins

היום בעידן האולפנים הביתיים, העברת פרויקט בין מחשבים שונים היא עניין שבשגרה, אולם מה יקרה אם נעביר פרויקט בין מחשבים שאינם מכילים את אותם מכשירי אפקטים וכלי נגינה ווירטואליים ?

במצב רגיל בזמן פתיחת הפרויקט במחשב השונה, הייתם מקבלים הודעת אזהרה על כל מכשירי האפקטים החסרים שבהם השתמשתם לעיבוד צליל בזמן אמת ולביצוע עיבוד צליל במצב Offline.
לחיצה על האישור הייתה גורמת למחיקתם מהפרויקט ולפתיחתו ללא המכשירים הנ"ל.

ומה יקרה כשהפרויקט יחזור למחשב המקורי?
כשנחזיר את הפרויקט למחשב המקורי נגלה כי כל אותם מכשירי עיבוד צליל נעלמו ולפיכך יש לחבר אותם שוב ולכוון אותם מחדש.

בכדי לפתור בעיה זו, החל מגרסה 3 התוכנה מחליפה מכשירי אפקטים ווירטואליים, שאינם קיימים במחשב שבו נפתח הפרויקט, במכשירי דמה.
שמירה של הפרויקט במחשב השונה לא תעלים הפעם את האפקטים המקוריים ואת אופן כיוונם, פתיחה של הפרויקט שוב במחשב המקורי תתבצע באופן רגיל ומכשירי הדמה יוחלפו אוטומטית במכשירי האפקטים המקוריים, כל הכיוונים שביצעתם ישפיעו כרגיל.

MIDI Device Manager

באפשרותכם להגדיר יחידת MIDI שתתקשר עם התוכנה כך שתוכלו לבחור צלילים, להשפיע על קונטרולרים וכל זאת מתוך רשימה גדולה מאד של כלי נגינה אלקטרוניים המצורפת לתוכנה, אם במקרה כלי הנגינה שלכם לא מופיע ברשימה, תוכלו להגדיר כלי נגינה חדש מאפס.

Mixers

שולחן הבקרה הראשון הוא זה שנפתח דרך קיצורי הדרך ועליו נבצע את רוב העבודה,  שולחנות הבקרה 2 ו 3 זהים לשולחן הבקרה הראשון ובאפשרותכם לבצע שינויים בהגדרות התצוגה שלהם כך שתוכלו לגשת במהירות לערוצים הרצויים.
לדוג' שולחן הבקרה הראשון יציג את כל ערוצי הפרויקט, השני יציג רק את כלי הנגינה הוירטואליים ושולחן הבקרה האחרון יציג רק את ערוצי ה MIDI.
כפי שאתם מבינים לא מדובר בשולחנות בקרה נפרדים, אלא על מצבי תצוגה שונים של אותו שולחן בקרה.

Time Display

שעון תצוגת הזמן נועד לעזור בתהליך עבודה על פסי הקול לסרטים במציאת תיאור הזמן המתאים מבלי לאמץ
את העיניים.

VST Performance


שעון ה VST Performance מאפשר תצוגה של מצב משאבי ה

 

Video

פתיחת מסך שיאפשר הקרנה של קבצי וידיאו מתוך ערוץ הוידיאו של הפרויקט.
החל מגרסה 3 ניתן להגדיל את מסך ההקרנה של קובץ הוידיאו לגודל מסך מלא, לחצו על מסך הוידיאו עם העכבר הימני ובחרו באפשרות Full Screen.

ממשק החיבור של תוכנת ה Reason אל ה Cubase SX 3

ניתן להשתמש בתוכנת ה Reason וה Cubase בו זמנית בהתאם לאחת האפשרויות הבאות:

-    תוכנת ה Cubase תשמש כמכונת ההקלטה/סיקוונסר ותוכנת ה Reason כארון נוסף של כלי נגינה ווירטואליים, במצב זה יחוברו ערוצי ה MIDI של תוכנת ה Cubase אל כלי הנגינה של תוכנת   ה Reason ויציאות האודיו של שולחן הבקרה או כלי הנגינה של תוכנת ה Reason יחוברו לשולחן הבקרה של תוכנת ה Cubase.

-    תוכנת ה Cubase תשמש כמכונת הקלטה לאודיו בלבד ותוכנת ה Reason כסיקוונסר שיפעיל את כלי הנגינה של אותה תוכנה, במצב זה יתבצע סנכרון יחידות ה Transport של שתי התוכנות ויציאות האודיו של שולחן הבקרה או כלי הנגינה של תוכנת ה Reason יחוברו לשולחן הבקרה של תוכנת     ה Cubase.

באמצעות תפריט ה Reason תוכלו להפעיל את חיבור יציאות האודיו של תוכנת ה Reason אל שולחן הבקרה של תוכנת ה Cubase, ממשק חיבור זה נקרא ReWire.

כל הפעלה של ערוץ תקשורת בין התוכנות (עמודה שמאלית) תגרום להוספת ערוץ אוטומציה במסך הראשי.

בכדי להפעיל את כלי הנגינה של תוכנת ה Reason באמצעות הסיקוונסר של ה Cubase SX יש להפעיל תחילה את תוכנת הCubase  ואח"כ את תוכנת ה Reason.

הפעלה של שתי התוכנות בו זמנית תתאפשר רק במקרה שביטלתם בהגדרות כרטיס הקול בתוכנת ה Cubase, תפריט ה Device Setup  ב VST Audiobay, את האפשרות Release Asio Driver in Background.

מאחר ותוכנת הCubase  הופעלה ראשונה, תזהה תוכנת ה Reason שחומרת האודיו נמצאת בשימוש של התוכנה הראשית דהיינו הCubase  ותעבור בצורה אוטומטית לעבוד במצב ReWire.

רצוי להקפיד מראש לעבוד עם כניסת MIDI נפרדת לכל אחת מהתוכנות בכדי למנוע מצב של נגינה על שני כלי נגינה בו זמנית בטעות.
אם לא קיימים במערכת שני חיבורי MIDI In, תוכלו להגדיר לכל תוכנה MIDI Ch נכנס שונה.

בהתאם לכמות הערוצים שהגדרתם כפעילים בחלון ה ReWire\Reason, יפתחו ערוצים בשולחן הבקרה של תוכנת ה Cubase:

ערוצי ה ReWire מתנהגים כערוצי אודיו רגילים בכל מובן, תוכלו לבצע עיבוד צליל באמצעות יחידות האיקוולייזר, לשלוח למכשירי אפקטים בעזרת ה AUX ולשרשר מכשירי עבוד צליל בחיבורי ה Insert.

חיבור כלי הנגינה של תוכנת ה Reason אל שולחן הבקרה של תוכנת ה Cubase SX

בכדי לקשר כלי נגינה מתוכנת ה Reason ישירות לשולחן הבקרה של תוכנת הCubase  עליכם לחבר את יציאות המכשירים ישירות ל"יציאות החומרה" ביחידת הניתוב של תוכנת ה Reason לדוג':

הגדרת חיבורי ה MIDI בין התוכנות


כעת יש להגדיר את יציאות ערוצי הMIDI  אל כלי הנגינה של ה Reason, לדוג' נבחר ערוץ MIDI להקלטה:

מומלץ שלא להשתמש בסיקוונסרים של שתי התוכנות בו זמנית אלא לקבוע מכונה מקליטה אחת בלבד.