חלון העבודה הראשי

כעת נבחן את שולחן העבודה הראשי. לפניכם מבנה החלון והחלוקה לאיזורים:הערוצים פרוסים מלמעלה למטה בסדר עולה בדומה למכונת הקלטה אנלוגית, ההקלטה מתבצעת משמאל לימין לאורך ציר הזמן, ה Time Line, שמציג כרגע את מיקומנו בהתאם לתיבות המוסיקליות בשיר.

ניתן לשנות את התצוגה לתיאור זמן, הקשה על הלחצן הימני של העכבר באזור ה Time Line תפתח לנו את החלון הבא:

מכאן ניתן לבחור את תיאור הזמן המועדף עלינו לעבודה בפרויקט, לתיאור הזמן ב Time Line השלכות רבות על אפשרויות הבחירה והעריכה של התוכנה, לרוב נעבוד במצב Bars+Beats להקלטות של מוסיקה ואילו לעבודות פוסט מול וידיאו נבחר באפשרות Time code.

אפשרות ה Time Linear תגרום לשינוי גודל התצוגה של התיבות המוסיקאליות בהתאם לשינויי הקצב בשיר ואילו האפשרות Bars+Beats Linear תגרום לחלוקה שווה של גודל התיבות ללא קשר לשינויי הקצב בשיר.

עמודת ערוצי ההקלטה ה TRACKS

בעמודת הערוצים ניתן לפתוח סוגי ערוצים שונים, ערוצי אודיו, MIDI, גרופים ועוד, לפני שנתחיל בסקירת הערוצים נבהיר מעט את התייחסות התוכנה לקבצים המוקלטים ע"ג הערוצים השונים.

היררכיית קבצי האודיו

ה Audio File הוא קובץ האודיו שנשמר, בהקלטה לתוכנה, ע"ג הדיסק הקשיח.

ה Audio Clip נוצר בתוכנה אוטומטית ונשמר ב  Pool, כקישור ל Audio File שנמצא על הדיסק הקשיח.

ה Audio Event הוא הקישור של התוכנה אל ה Audio Clip ובאמצעותו מנגנת התוכנה את האודיו.

נשמע מסובך אולם יש סיבות פשוטות לחלוקת השלבים הזו:

ה Audio Event מניח את ה Audio Clip במיקומו לאורך ה Time Line, במידה וה Audio Event ישוכפל מס' פעמים בשיר, הוא עדיין ינגן את אותו Audio Clip.
כמו כן ניתן לשנות את נקודת ההתחלה ונקודת סיום הנגינה של כל Event בנפרד, משמעות הרעיון היא שננגן רק חלק מה Clip אולם בהקטנה של ה Event לא נשפיע על אורך ה Clip המקורי.

במקרה של ביצוע עיבוד צליל על חלק מה Audio Clip, ייכתב קובץ אודיו חדש לתוך הדיסק הקשיח, משמעות העניין היא שאותו Audio Clip יתייחס כעת לשני Audio Files ויחליף ביניהם לפי הצורך בזמן הנגינה, תכונה זו תאפשר ביצוע Undo בהמשך.

ה Audio Part הינו קובץ גראפי המאפשר קיבולת של מס' Events לצורך ייעול התזוזה והעתקה של מס' Events בו זמנית.


בכדי לצרף מס' Audio Events לתוך Audio Part ניתן להשתמש בכלי הדבק (ראה בהמשך כלי העבודה) או לבחור את כל הקטעים באמצעות כפתור ה Shift והעכבר השמאלי ובהמשך בחירת האפשרותEvents To Part בתפריט האודיו.

ה Audio Track הוא ערוץ ההקלטה שממנו יושמעו ה Events וה Parts, לכל Track יש Audio Channel תואם בשולחן הבקרה של התוכנה.

היררכיית קבצי הוידיאו

ה Video File הוא קובץ הוידיאו הקיים ע"ג הדיסק הקשיח.

ה Video Clip נוצר בתוכנה אוטומטית, כקישור ל Video File שנמצא על הדיסק הקשיח בתהליך ייבוא קטע הוידיאו לתוכנה.

ה Video Event הוא הקישור של התוכנה אל ה Video Clip ובאמצעותו מנגנת התוכנה את קטע הוידיאו.
ייבוא קובץ וידיאו לתוך התוכנה ייצור Video Clip המתייחס לקובץ הוידיאו שעל הדיסק הקשיח, כמו כן ייכתב Video Event, המתייחס לאותו Video Clip, את ה Video Event ניתן לערוך ולהעתיק מבלי להשפיע על ה Clip המקורי.

בכדי לנגן Video Event יש לפתוח Video Track, ניתן לפתוח רק Video Track אחד לפרויקט.
קבצי הוידיאו אינם מועתקים אוטומטית לתוך תיקיית הפרויקט של ה Cubase בשל גודלם, רצוי לפתוח תיקייה בשם זהה לשם הפרויקט בתוספת המילה video, ולשמור בה את קובץ הוידיאו הנדרש, לדוג' תיקיית הפרויקט תקרא Happy song ואילו לתיקיית הוידיאו נקרא Happy Song Video, כך נוכל לגבות את הפרויקט בעתיד  ולרוב חלוקת התיקיות לצריבה כבר תהיה מוכנה.
עליכם להתרגל להעניק שמות לועזיים לקבצים בתוכנה, שימוש בשמות עבריים אינו מומלץ.

היררכיית קבצי ה MIDI

בהקלטת אינפורמציית MIDI נוצרים MIDI Events, כל תו מוקלט כ Event נפרד, כנ"ל לגבי כל אחד מהערכים של שינויי הבקרים ב MIDI.

מטעמי נוחיות כל ה MIDI Events נאספים לתוך MIDI Parts.

כל ה MIDI Parts ימוקמו בתוך ערוצי הקלטת MIDI כלומר MIDI tracks, ניתן להגדיר לכל ערוץ MIDI את מס' הערוץ המשדר וכן להגדיר את יציאת מידע ה  MIDIלכיוון כלי נגינה וירטואלי או לכיוון יציאת חומרה.

הוספת ערוצים ע"ג שולחן העבודה של הפרויקט

ניגש לתפריט Project, נבחר את האפשרות Add Track ונקבל את המסך הבא:


בחירה של אחת האפשרויות תפתח לנו ערוץ חדש בהמשך עמודת הערוצים, אם אחד הערוצים בעמודה נמצא במצב נבחר, הערוץ החדש יפתח בצמוד אחריו.

אם ברצונכם לפתוח מספר ערוצים בו זמנית, ניתן לגשת ישירות לאפשרות Multiple ולפתוח את הערוצים הנדרשים לפי האפשרויות הבאות:

לחיצה כפולה על אזור ריק בעמודת הערוצים תפתח ערוץ חדש בהתאם לסוג הערוץ האחרון שנמצא בעמודה, לדוג' לחיצה כפולה אחרי ערוץ אודיו תיצור ערוץ אודיו נוסף ואף תאפשר את בחירת הסוג הנדרש ( מונו, סטריאו וכו').

 

ערוצי האודיו Audio Tracks

כפתורי ההפעלה של ערוץ אודיו

מצב תצוגה של שכבות האודיו באותו הערוץ, יש לבחור מצב זה לפני התחלת ההקלטה, בכל פעם שנבצע הקלטה ע"ג הקלטה ישנה, תפתח שכבת תצוגה חדשה, ההקלטה התחתונה ביותר היא זו שתושמע. אם ביצעתם הקלטות בשכבות ואתם מעוניינים לקבל תצוגה דומה, תיאלצו להזיז כל שכבה כלפי מטה בעצמכם, בכדי לדאוג שההקלטות לא יזוזו ממקומן המקורי יש להחזיק את מקש ה Ctrl תוך כדי הגרירה.מצב תצוגה של שכבת אודיו אחת בערוץ, זוהי ברירת המחדל של הערוצים.


בערוצי האודיו יושמע רק Audio Event אחד בכל פעם, אם תיווצר חפיפה בין שני Audio Events, ינוגן זה אשר נראה לעין, במצב תצוגה של שכבות האודיו של הערוץ תינתן עדיפות ל Audio Event התחתון ביותר. ניתן להזיז את ה Events בין השכבות או לחילופין להשתמש באפשרות ה Move To Front\Back שבתפריט ה Edit.

בדוג' שלפניכם מתחיל להתנגן ה Audio Event הראשון, באמצע מתחלף ל Event השני ומיד אח"כ מתחלף ל Event השלישי:

נבחר את ה Audio Event הראשון בעזרת לחיצה בודדת עם העכבר השמאלי עליו ובהמשך נבחר מתפריט ה Edit את האפשרות Move to Front:


התוצאה המתקבלת היא נגינת כל ה Audio Event הראשון עד סופו, מעבר ל Event השני לפרק זמן קצר ומיד מעבר ל Event השלישי שינוגן גם כן עד לסופו.


יקבע אם הערוץ יחושב בבסיס מוסיקאלי (לדוג' רבעים Beats) או בבסיס זמן אבסולוטי  , בבסיס זמן אבסולוטי ה Audio Events לא ישנו את מקומם אם נשנה את הTempo  של השיר, אלא יישארו בהתאם למיקומם ביחס לציר הזמן המקורי (ה Time Line בזמן רגיל), בבסיס זמן מוסיקאלי מיקומם של ה Audio Events מחושב לפי נקודת ההתחלה שלהם ביחס לציר זמן בבסיס מוסיקאלי לדוג' ב 22/32 של התיבה ה 60. בזמן שינוי ה Tempo תשתנה נקודת ההתחלה של כל Events ביחס לציר הזמן האבסולוטי אולם נקודת ההתחלה שלהם תישאר זהה למיקום המקורי ביחס לתיבות המוסיקאליות. ערוצי האודיו והמידי נפתחים אוטומטית בבסיס חישוב מוסיקאלי.

נעילת הערוצים

המנעול מאפשר את נעילת הערוצים עליהם הוא מופעל בהתאם לקביעות שביצענו במסך ה Preferences, שנימצא תחת התפריט הראשי File, נבחר בעמודה השמאלית את האפשרות Editing ונקבל:


נשתמש במצב הנעילה במקרים שבהם אנו רוצים לוודא כי לא יתבצעו שינויים כלשהם על Events, לאחר שסיימנו את העריכות שלהם.

-    נעילה במצב Position תמנע אפשרות להזיז את מיקומם האחרון של ה Events.

-    נעילה במצב Size תמנע את האפשרות לשנות את גודלם של ה Events, כלומר לא נוכל לקצר או להאריך אותם.

-    נעילה במצב Other תמנע את האפשרות לבצע שינויי עוצמה, פיידים או כל עיבוד צליל אחר.

-    שאר המצבים הם צירופים של השלושה.

כפתורי ההפעלה האחרונים שייכים לאפשרויות הקשורות לשולחן הבקרה של התוכנה:


אם אחת האפשרויות הנ"ל פעילה בערוץ יצבעו כפתור ה Insert וה Auxs בצבע תכלת ואילו יחידת האיקוולייזר תצבע בירוק, במצב Bypass/עקיפה ישנו הכפתורים את צבעם לכתום בהיר.

חלון העריכה של ערוץ האודיו

אל חלון העריכה של ערוץ האודיו ניתן להגיע מכפתור ההפעלה  ב Track או דרך שולחן הבקרה:


במרכז חלון העריכה נמצא איקוולייזר 4 Band פרגראפי הכולל כפתורי עוצמה לכל תחום תדרים, כפתור בחירת תדר לכל תחום וכפתור המשמש לקביעת רוחב הפס.
בתחומי התדרים הקיצוניים ניתן להעביר את כפתור רוחב הפס לגמרי שמאלה בכדי להשתמש ביחידת ה Eq כ Low\High Shelf או לסובב אותו לגמרי ימינה בכדי לעבור למצב High\Low Pass Filter.
ניתן גם לגרור את הנקודות ע"ג גרף האיקוולייזר ליצירת השינוי הדרוש.
הגבולות של הפילטרים הם 24 dB של הגבר או החסר. ככל שכפתור ה Q יהיה בעל ערך גבוה יותר כך קבוצת התדרים שתושפע ביחס לתדר המרכזי הנבחר תהיה קטנה יותר.
שלא כמו בשולחן בקרה אנלוגי, כל אחד מתחומי התדרים מאפשר בחירת תדר שבין 16-20,000 Hz.

בצידו הימני של החלון נמצאים שמונת ה Auxs של הערוץ, ניתן לנתב אותם למכשירי אפקטים ווירטואליים בתוך התוכנה, למכשירי אפקטים אמיתיים (ברזלים) מחוץ לתוכנה, לגרופים שהוספתם לשולחן הבקרה ולכיוון יציאות החומרה, האפשרות האחרונה תשמש אותנו בהמשך הספר בכדי להעביר את המיקס הנדרש לכיוון אוזניות הנגנים בסטודיו.
במצב העבודה הרגיל של התוכנה, כפתור הצידוד של יחידות ה Auxs עוקב אחרי כפתור הצידוד של הערוץ:

הדבר בא לסייע בניתוב תואם של מקורות הצליל וחזרות האפקטים בעיקר בהתייחס ליצירת מיקס היקפי.
אם ברצונכם לבטל את הקשר שבין שני כפתורי הצידוד תוכלו להיכנס בעמודת ה Auxs למצב Routing ולבטל את הבחירה של הכפתור הבא:

 

 

 

 

ביחידת ה Insert ניתן לצפות ברשימת כל האפקטים המחוברים במצב Normal, במצב Preset ברשימת האפקטים המחוברים וברשימת הזיכרונות המתוכנתים שלהם, במצב Routing נראה את רצף החיבורים של המכשירים, אם מדובר בערוץ בתקן 5.1, נוכל לחבר מכשירי עיבוד צליל לחלק ממקורות הצליל.
בכדי לבצע את השינוי יש לבצע לחיצה כפולה על אחד המכשירים באזור החיבור, ונקבל את המסך הבא:


חיבורים 7 ו 8 ביחידת ה Insert נמצאים אחרי ה Fader ומשמשים בעיקר לביצוע פעולות הקשורות למאסטרינג.
יש להיזהר ולא להגביר את הפיידר אם חיברתם קומפרסור באחת משתי היחידות הנ"ל.

הפיכת ערוצי אודיו לבלתי פעילים

בניגוד לדעה הרווחת, השתקת ערוצים אינה מפסיקה את קריאת קבצי האודיו שלהם מהדיסק הקשיח.
ולכן אם אתם מריצים פרויקט של 60 ערוצי אודיו שמתוכם מנגנים רק 20 ערוצים וכל השאר נמצאים במצב Mute, עדיין המחשב מתאמץ שכן הוא מבצע קריאת קבצי אודיו של 60 ערוצים.

אם אינכם מתכוונים להשתמש בערוצים המושתקים ומעוניינים להפסיק את הקריאה שלהם מהדיסק הקשיח, תוכלו ללחוץ בעמודת הערוצים על הערוץ הרצוי עם העכבר הימני ולבחור באפשרות Disable Track.


תראו איך הדיסק שלכם נושם לרווחה...

ערוצי ה MIDI

כפתורי ההפעלה של ערוץ MIDI

Edit In-Place

כפתור ה In-Place Editor מאפשר פתיחת עורך MIDI בחלון העבודה הראשי, הדבר מצוין לסידור תפקידי נגינה ב MIDI ביחס להקלטות אודיו בפרויקט.
לחיצה ע"ג כפתור זה תשנה את תצוגת ערוץ ה MIDI למצב הבא:

חלון עריכה זה מתנהג בצורה דומה ל Key Editor המוסבר בהמשך הספר, בחלקו התחתון תוכלו לערוך בקרים שונים ובחלקו העליון מופיעים תפקידי הנגינה כבדידים שאורכם קובע את משך הלחיצה ומיקומם את הקליד הנבחר.

בכדי לשנות את מצב התצוגה עליכם לעמוד עם העכבר מעל הקלידים השחורים, החץ יהפוך ליד, כעת תוכלו לגרור את העכבר בציר אנכי תוך כדי לחיצה על העכבר השמאלי בכדי לבחור את האוקטאבה הרצויה, גרירה בציר המאוזן תגרום לביצוע זום כך שתוכלו לראות מס' אוקטאבות בו זמנית.

ניתן לפתוח מס' שורות לתצוגה של בקרי ה MIDI השונים, לפתיחת שורה נוספת עליכם ללחוץ עם העכבר הימני בפינה השמאלית התחתונה של חלון ה Edit In-Place ולבחור באפשרות Create New Controller Lane.

יפתח את חלון העריכה של ערוץ ה MIDI, אל חלון העריכה של הערוץ ניתן להגיע מכפתור ההפעלה ב Track או דרך שולחן הבקרה:

 

ערוץ הוידיאו Video Track


ניתן לייבא לתוכנה קובץ וידיאו, לתוך ערוץ וידיאו בכדי להוסיף לו מוסיקה, אפקטים קריינות וכו', את הסרט ניתן לערוך בתוך ה Video Event כפי שכבר הוסבר קודם לכן.
עריכת הסרט מאפשרת לעבוד על פס הקול בחלקים, גם תוך כדי שלבי עריכת הווידיאו של הסרט, מאחר ובמהותה ה Cubase אינה משמשת כתוכנה לעריכת וידאו, לא ניתן לייצא את רצף הוידיאו שייצרנו אל מחוץ לתוכנה לצורך צפייה בנגן מדיה סטנדרטי.

ייבוא קובץ הוידיאו יתבצע תחת תפריט ראשי File בחירת האפשרות Import  ומשם בחירת Video File.

ערוץ התיקייה Folder Track


אם אנחנו עובדים עם כמות ערוצים גדולה וסיימנו את עיבוד הצליל והעריכות בקבוצת ערוצים מסוימת, ניתן להעביר את הקבוצה לתוך Folder Track ע"י בחירת כל הערוצים בעזרת לחצן ה Shift וגרירת הערוצים לתוך ה Folder Track, כך נקטין את כמות הערוצים ע"ג המסך. ביצוע עריכות ע"ג ערוץ התיקייה ישפיע על קבוצת כל הערוצים שהוא מכיל.

ערוץ הסמנים Marker Track

 

ה Marker Track מאפשר ניהול נבון של נקודות הסימון שהכנסנו לשיר, בעזרת התצוגה הגראפית של מיקום הסמנים ניתן לנווט במהירות בין חלקיו.

לחיצה על כפתור ה  תכתוב נקודת סימון בהתאם למיקום הסמן הראשי, כמו כן ניתן להכניס נקודות סימון ע"י לחיצה על Ctrl ובחירה של מיקום באמצעות מקשי המספרים שבצד ימין של המקלדת, יש להקפיד כמובן שלחצן ה Num Lock פעיל.
להכנסת סימון של אזור לנגינה בלולאה, יש למקם את הסמן השמאלי והימני על מנת לתחום את אזור הנגינה וללחוץ על הלחצן  .

ניתן להכניס את נקודות הסימון על בסיס זמן  או על בסיס מיקום מוסיקאלי  .

ערוץ האוטומציה של כניסות ויציאות החומרה Master Input/Output Automation Channel


כניסה למצב אוטומציה על ערוצי הכניסה או היציאה של התוכנה, תיצור ערוץ ראשי שבו תוצג האוטומציה. מאפשר למחשב את כל העוצמות הסופיות של שולחן הבקרה, כל יציאות החומרה, היציאה הראשית וכן עוצמת היציאה של ה Master Aux לכיוון מכשירי האפקטים המקביליים.

 

Group Track


מאפשר איחוד מס' ערוצים אל מגבר מסכם ראשי, כלומר ל Group, אפקטיבי להפעלת עיבוד צליל לקבוצה שלמה של ערוצים וכן מאפשר שליטת אוטומציה על כל הפרמטרים של ה Group Track, בנוסף בשולחן הבקרה נמצא כי ע"ג ה Groups קיימות כל אפשרויות עיבוד הצליל, בדומה לערוצי האודיו הרגילים. שימוש בעיבוד צליל על קבוצות שלמות חוסך בצורה משמעותית במאמץ הנדרש מהמעבד הראשי של המחשב.

ערוץ האפקטים המקביליים FX Channel


החל מגרסא 2.0 האפקטים המקביליים חוזרים לערוצי מיקסר רגילים כמו באולפנים אמיתיים. לכן נוכל לבצע פעולות EQ וכן לחבר ב Insert מכשירי עיבוד צליל טוריים. נכון לגרסא 3 עדיין לא קיימת אפשרות להשתמש ב Aux בערוצי האפקטים, בכדי לשלוח לתוך ערוץ  אפקטים אחר לדוג' דיליי לתוך ריוורב.

 

 

בכדי לשלוח אפקט מקבילי אחד לתוך אפקט מקבילי אחר, יש לפתוח ערוץ Group, לחבר ביחידת ה Insert שלו את האפקט הראשון, את הערוצים שלהם נרצה להוסיף את האפקט נשלח לאותו ה Group באמצעות ה Aux שלהם, וכעת נוכל להשתמש ב Aux של ה Group בכדי לשלוח את האפקט ליחידת האפקטים הבאה.

שליחות ה Auxs של ערוצי האפקטים מאפשרות ניתוב אל יציאות החומרה בלבד.

ערוץ סרגל ציר הזמן Ruler Track


ניתן לפתוח מס' סרגלים ולקבוע לכל אחד מהם פורמט תצוגה שונה, הדבר מצוין בזמן שימוש בכלי ה Time Warp בכדי לראות את השינוי של התיבות המוסיקאליות ביחס לציר זמן אבסולוטי.

ערוצי ה VST Instruments


ערוצי ה VST Instruments בשולחן העבודה נפתחים אוטומטית בזמן פתיחת כלי נגינה וירטואלי בחלון ה VST Instruments אליו ניתן להגיע דרך תפריט ה Devices.

שימו לב כי לכל כלי נגינה וירטואלי נפתחים לפחות שני ערוצים, הראשון הוא ערוץ המייצג את כלי הנגינה הווירטואלי ולכן נוכל דרכו לשנות ערכים שונים בכלי הנגינה, כמו כן ייכתבו לתוך ערוץ זה כל פעולות האוטומציה שיתבצעו בכלי הנגינה.

הערוץ השני מייצג את ערוץ האודיו בשולחן הבקרה שאליו מתחבר כלי הנגינה הווירטואלי, דרכו נוכל לבצע שינויי Eq, לשלוח את כלי הנגינה למכשירי עיבוד צליל ולקבוע את עוצמתו ביחס לשאר הערוצים המנגנים.

ערוץ ה Play Order

החל מגרסה 3 נוסף לרשימת הערוצים ערוץ ה Play Order, תפקידו לאפשר יצירה של רשימת השמעה המורכבת מקטעים שונים של השיר שיצרתם, תוכלו להגדיר קטעים שונים, לקבוע כמה פעמים הם יחזרו על עצמם, אילו קטעים יושמעו בהמשך ובאיזה סדר.
לאחר סיום יצירת רשימת ההשמעה לשביעות רצונכם, תוכלו בלחיצת כפתור אחת לגרום לסידור של כל הקטעים בכל הערוצים בפרויקט בהתאם לרשימת ההשמעה שיצרתם.
ניתן להשתמש בערוץ Play Order אחד בכל פרויקט.

הגדרת הקטעים להשמעה

הגדרת הקטעים להשמעה תתבצע באחת מהדרכים הבאות:

1.    מיקום הסמן הימני והשמאלי משני צידיו של הקטע הרצוי ולחיצה כפולה עם העכבר השמאלי בתוך האזור שנתחם.
2.    שימוש בעיפרון מתוך כלי העבודה  וציור האזור הנדרש ע"ג הערוץ.

ניתן לשנות את גודלם של הקטעים שייצרנו ע"י גרירה של הידיות משני צידיו של ה Play Order Event, בדומה לטיפול ב Audio Events המוסבר בהמשך הספר.

כעת נותר ליצור את רשימת ההשמעה, לחצו על כפתור העריכה  של ערוץ ה Play Order, בכדי להיכנס לחלון העריכה הבא:

יצירת רשימת ההשמעה

תוכלו להעביר את הקטעים שיצרתם מהרשימה הימנית לרשימת ההשמעה בצד שמאל באחת הדרכים הבאות:

1.    לחיצה כפולה על אחד הקטעים ברשימה הימנית תקפיץ אותו לרשימת ההשמעה, לחיצה כפולה על קטע נוסף תעביר אותו לרשימת ההשמעה אחרי הקטע הראשון וכן הלאה. אם אחד הקטעים ברשימת ההשמעה נמצא במצב "נבחר" לחיצה כפולה על אחד הקטעים ברשימה הימנית תגרום לו להיכנס לרשימת ההשמעה לפני הקטע המסומן.
2.    ע"י גרירת קטע מהרשימה הימנית לרשימה השמאלית תוך כדי החזקת לחצן העכבר השמאלי ועזיבתו בהתאם למיקומו הרצוי.

ניתן לשנות את רצף הקטעים ברשימת ההשמעה ע"י גרירת הקטעים והנחתם במקומם החדש.

בכדי לקבוע כמה פעמים יושמע כל קטע עליכם לבצע לחיצה כפולה בעמודת ה Repeats ולהקיש את מספר הפעמים הרצוי, בצמוד לעמודה זו נמצאת עמודת ה Counter, התצוגה תתעדכן בזמן ההשמעה בהתאם למס' החזרה על הקטע המנוגן.

בדוגמא הבאה: מנוגנת החזרה הרביעית מתוך חמש החזרות של קטע זה.

מחיקת קטעים מרשימת ההשמעה

לחצו עם העכבר הימני ע"ג הקטע שאתם מעוניינים למחוק מרשימת ההשמעה ובחרו באפשרות Remove Touched. אם אתם מעוניינים למחוק קבוצת קטעים, תוכלו לבחור אותם תחילה ע"י לחיצה עם העכבר השמאלי תוך כדי החזקה של מקש ה Ctrl ובהמשך לחיצה עם העכבר הימני ובחירה באפשרות Remove Selected.

יצירת רשימת השמעה חלופית

למרות שבאפשרותכם לפתוח ערוץ Play Order אחד בכל פרויקט, תוכלו ליצור מס' רשימות השמעה חלופיות עד שתגיעו לרשימת ההשמעה הסופית.
הכפתורים שבצידו הימני של החלון יעזרו לכם ביצירת רשימת השמעה חדשה:


בחרו את רשימת ההשמעה המועדפת מתוך התפריט שנמצא מצידם השמאלי של הכפתורים:


אפשרויות הבחירה יוצגו רק בתנאי שכפתור ה Play Order  פעיל.


השמעת הרצף ואפשרויות הניווט

בכדי להאזין לרצף הקטעים שיצרתם, עליכם להפעיל תחילה את כפתור ה Play Order  ואז ללחוץ על כפתור הנגינה הנמצא בצידו השמאלי העליון של החלון או בעזרת יחידת ה Transport הרגילה.


בכדי להאזין לרצף שלא מנקודת ההתחלה תוכלו לבחור נקודת התחלה חדשה בעמודה השמאלית של חלון ה Play Order.

הפיכת רשימת ההשמעה לרצף נגינה ליניארי

לאחר יצירת רצף ההשמעה המושלם, תוכלו בלחיצת כפתור אחת לערוך את הפרויקט כך שינוגן כרצף ליניארי מחלון העבודה הראשי.

לחיצה על כפתור ה תגרום לסידור מחדש של כל הקטעים לאורך ציר הזמן תוך ביצוע שיכפול ה Events הנדרשים בכל הערוצים, שינוי מקומם, שינוי גודלם של ה Events ומחיקת המיותרים.
לאחר ארגון הפרויקט מחדש ערוץ ה Play Order יימחק וכפתור ה  יפסיק את פעולתו.

הפרויקט עם רשימת ההשמעה הסופית:


הפרויקט לאחר סידור מחדש של הקטעים כרצף ליניארי:

מאחר ומדובר בפעולת עריכה רחבת היקף, מומלץ לשמור עותק של הפרויקט לפני ביצוע פעולה זו.

האזור העליון של עמודת הערוצים

בחלקה העליון של עמודת הערוצים נמצא את הכפתורים הבאים:


תוכלו להשתמש במסגרת הנוספת לפתיחה של ערוץ הסמנים או לחלוקה בין ערוצי ה MIDI והאודיו לפי הבנתכם.

לאחר הפעלת מסגרת הצבעים של הערוצים, תוכלו לבחור צבע שישמש אותם גם בשולחן הבקרה, ע"י לחיצה עם העכבר השמאלי מצד שמאל של שעוני העוצמה.

לאחר בחירת הגוון המתאים, טבלת הצבעים תעלם, ומסגרת הערוץ, כותרת הערוץ ביחידת ה Inspector וכל ה Events\Parts שהוא מכיל ייצבעו בצבע שבחרתם.